Κότες γεννούν … πράσινα αυγά στο χωριό Βούρβουρα της Αρκαδί...

Κάτι … παράξενο και ασυνήθιστο συνέβη στο χωριό Βούρβουρα της Αρκαδίας. Στο χωριό έκαναν την .. εμφά...