Προς χρηματικό όριο για τις αναρτήσεις στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ...

Το ενδεχόμενο να τεθεί ένα όριο δαπανών για την ανάρτηση των σχετικών αποφάσεων στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ εξετάζε...

Διαθεσιμότητα: Στον «προθάλαμο» 13.000 υπάλληλοι 700 φορέων...

Ένα βήμα πριν από τη διαθεσιμότητα φαίνεται πως είναι ένα τμήμα από τους περίπου 13.000 δημόσιους υπ...