Λίστα δήμων που μπορούν να συμμετέχουν σε voucher τουρισμού μέσω ...

Πρόγραμμα με ειδικότητες εργαζομένων αν δήμο στις οποίες υπάρχει η δυνατότητα να γίνει υλοποίηση vou...

Voucher Τουρισμού: Ανακοίνωση αποτελεσμάτων οριστικού Μητρώου Ωφε...

Σε συνέχεια της έκδοσης των αποτελεσμάτων για την πράξη με τίτλο «Επιταγή εισόδου για νέους έως 29 ε...