Περ. Κρήτης: Καταβολή μισθωμάτων βοσκήσιμων εκτάσεων 2016...

Η Περιφέρεια Κρήτης υπενθυμίζει στους  κτηνοτρόφους, στους οποίους έχει κατανεμηθεί δημόσια βοσκήσιμ...

Περιφέρεια Κρήτης: Παράταση για τη δήλωση βοσκήσιμων εκτάσεων...

Η Περιφέρεια Κρήτης ενημερώνει τα φυσικά και νομικά πρόσωπα (ιδιώτες, Δήμοι, Ιερές Μονές, Συν/σμοί κ...