Στην αποκατάσταση Βυζαντινών μνημείων προχωρά η Περιφέρεια Θεσσαλ...

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας προχωρά στην αποκατάσταση Βυζαντινών μνημείων της Π.Ε. Τρικάλων καθώς ο περιφ...

Θεσσαλονίκη: Ένταξη των βυζαντινών μνημείων στον κατάλογο της UNE...

Να δρομολογηθούν οι διαδικασίες για την ένταξη περισσότερων βυζαντινών μνημείων της Θεσσαλονίκης στο...