ΣΕΚΒΕ: Ανοίγει το Σάββατο ο Βιβλιότοπος στη Θεσσαλονίκη με χιλιάδ...

Το Σάββατο 26 Μαρτίου ανοίγει στη Θεσσαλονίκη ο ΒΙΒΛΙΟΤΟΠΟΣ  στη Βενιζέλου  30, στο πιο κεντρικό σημ...

ΣΕΚΒΕ: Παράταση για τον βιβλιότοπο τον Ιανουάριο...

Μετά από πρόταση του βιβλιόφιλου κοινού που αγκάλιασε από την πρώτη στιγμή τον Βιβλιότοπο – Ba...