Εκλογές ΟΤΑ: Βιβλία εσόδων-εξόδων και εισιτήρια θα θεωρούν οι συν...

Την υποχρέωση να θεωρούν βιβλία εσόδων- εξόδων και εισιτήρια εκδηλώσεων στην Εφορία θα έχουν οι πολι...

Ρίχνουν νερό στο κρασί τους για τα βιβλία των αγροτών...

Νέα διευκρινιστική εγκύκλιο, η οποία θα αφορά επιμέρους ζητήματα, που θα ελαστικοποιούν το μέτρο για...