Νέο «όχι» από κατοίκους Δ. Ζίτσας στην λειτουργία μονάδων βιοαερί...

Σε νέα δυναμική αντίδραση για την λειτουργία μονάδων βιοαερίου στη Βιομηχανική Περιοχή Ιωαννίνων προ...

Δ. Κοζάνης: Παραχώρηση έκτασης για τη δημιουργία Βιομηχανικής Περ...

Με την υπογραφή της σύμβασης μεταξύ του δημάρχου Κοζάνης, Λευτέρη Ιωαννίδη και της ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ ολοκληρ...

Ηράκλειο: Να μην αυξηθούν τα δημοτικά τέλη στη βιομηχανική περιοχ...

Επιστολή στο Δήμαρχο Ηρακλείου Β. Λαμπρινό, απέστειλε ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου, Μανώλης Αλιφιερά...