Έκδοση βεβαίωσης άσκησης επαγγέλματος ιατρού από τις Περιφέρειες ...

Διευκρινίσεις αναφορικά με τη διαδικασία έκδοσης βεβαίωσης άσκησης ιατρικού επαγγέλματος και ειδικότ...