Πρόγραμμα 200 εκ. ευρώ για την ενεργειακή αναβάθμιση δικτύων δημο...

Οι δυνατότητες, η διαδικασία υλοποίησης και τα οφέλη που παρέχει το ολοκληρωμένο πρόγραμμα χρηματοδό...