Δημοτική Αστυνομία: Ξήλωσε τις πινακίδες του υπουργού – Η Βελκουλ...

Υπάλληλοι της δημοτικής αστυνομίας προχώρησαν στην αφαίρεση των πινακίδων του υπουργικού αυτοκινήτου...