Ετικέτες Δημοσιεύσεις με ετικέτες: ΒΕΦΣΧ-8ΔΝ

Ετικέτα: ΒΕΦΣΧ-8ΔΝ

ΒΕΦΣΧ-8ΔΝ

Διαθεσιμότητα: Ό,τι δηλώσεις θα σε σώσει

Εποχές... Λυκείου θα θυμηθούν οι υπάλληλοι ΙΔΑΧ ΔΕ, καθώς για μια ακόμη φορά στη ζωή τους θα κληθούν να συμπληρώσουν ένα έντυπο τύπου μηχανογραφικού...