Τα έτη παραμονής στον κάθε βαθμό για τους Αστυνομικούς...

Ο ελάχιστος χρόνος υπηρεσίας των αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ σε κάθε βαθμό, καθώς και τα όρια ηλικίας για ...

Νέες οδηγίες για το μισθολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων και των υπα...

Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β΄ του ν. 4354/2015 (176 /Α΄) «Μισθολογι...