Άμεσα η βαθμολογική καταταξη των δημοτικών υπαλλήλων – Διευκρινίσ...

Να εφαρμόσουν άμεσα την από 30.3.2016 ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗ για τη βαθμολογική κατάταξη και εξέλιξη τω...