Ερώτηση Οικονόμου: »Αστυνομικοί φυλάσσουν μηχανήματα αντί τις πόλ...

Ερώτηση προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και τον Υπουργό Δικαιοσύνης με θέ...