Ανακοινώθηκε η δεύτερη προκήρυξη της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Urba...

Ανακοινώθηκε η δεύτερη προκήρυξη υποβολής προτάσεων στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Urban Innovative Acti...

Προκήρυξη της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Urban Innovative Actions...

Ανακοινώθηκε η δεύτερη προκήρυξη υποβολής προτάσεων στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Urban Innovative Acti...