ΡΟΗ
προηγ επομ

Απόβαση Αυστραλών αιρετών στο Θρυλόριο Κομοτηνής...

Αντιπροσωπεία 22 Αυστραλών, αποτελούμενη από Γερουσιαστές, αλλά και Έλληνες Βουλευτές της Αυστραλίας...