ΡΟΗ
προηγ επομ

Χωρίς γιατρό οι κάτοικοι στο νησί της Θύμαινας-Κινδύνευσε εξάχρον...

Η επιτακτική ανάγκη διορισμού ενός μόνιμου γιατρού στο νησί της Θύμαινας αναδείχτηκε για άλλη μια φο...