Οι πεζοπόροι σχολικοί φύλακες φτάνουν στο Σύνταγμα...

Η πορεία τους ξεκίνησε στις 28 Σεπτεμβρίου από τη Θεσσαλονίκη. Την Κυριακή έφτασαν στην Αττική και σ...

Αγωνιστική υποδοχή για τους πεζοπόρους σχολικούς φύλακες...

Μετά από 23 ημέρες πεζοπορίας έφτασαν στην Αττική οι σχολικοί φύλακες που ξεκίνησαν με τα πόδια από ...