Ετικέτες Δημοσιεύσεις με ετικέτες: ΘΕΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ

Ετικέτα: ΘΕΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ

ΘΕΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ

Προκήρυξη θέσης υπαλλήλου σε ευρωπαϊκό οργανισμό

Την προκήρυξη θέσης υπαλλήλου στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων Τεχνολογιών Πληροφορικής Ευρείας Κλίμακος στο Χώρο της Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu-LISA),...