Προσλήψεις 2 ατόμων στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Φλώρινας...

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Φλώρινας ανακοινώνει την πρόσληψη του παρακάτω επιστημονικού προσωπικού και λο...

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης...

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ανακοινώνει την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη...

Προσλήψεις 19 ατόμων στα ΕΛΤΑ

Τα ΕΛΤΑ ανακοινώνουν την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά ...

Προσλήψεις 5 ατόμων στο ΙΤΕ

Το ΙΤΕ ανακοινώνει την πλήρωση 5 θέσεων έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «ΜΕΤΟΠΟ ...

Θέση ειδικού συνεργάτη στο Δ. Νότιας Κυνουρίας...

Ο Δήμαρχος Νότιας Κυνουρίας προτίθεται να προχωρήσει στην πρόσληψη ενός Ειδικού Συνεργάτη για τον το...

Προσλήψεις επιστημονικών συνεργατών στο ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος...

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», που εδρεύει στην Αγία Παρασκε...