Ετικέτες Δημοσιεύσεις με ετικέτες: ΘΕΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ

Ετικέτα: ΘΕΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ

ΘΕΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ

Προκήρυξη θέσης υπαλλήλου στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Eu-LISA

Την προκήρυξη θέσης υπαλλήλου στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων Τεχνολογιών Πληροφορικής Ευρείας Κλίμακος στο Χώρο της Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu-LISA),...