Ετικέτες Δημοσιεύσεις με ετικέτες: ΘΕΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΜΠΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑ

Ετικέτα: ΘΕΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΜΠΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑ

ΘΕΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΜΠΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑ

Προκήρυξη θέσης εθνικού εμπειρογνώμονα

Την προκήρυξη θέσης εθνικού εμπειρογνώμονα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων Τεχνολογιών Πληροφορικής Ευρείας Κλίμακος στο Χώρο της Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu-LISA),...