Κεντροαριστερά: Οι θέσεις των υποψηφίων για το ζήτημα των μελλοντ...

Στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης για τον ηγέτη του νέου κεντροαριστερού φορέα αναδεικνύεται το ζήτημα...