Οι νέοι θεματικοί αντιπεριφερειάρχες στην Περιφέρεια Δυτικής Μακε...

Ορίστηκαν οι νέοι θεματικοί αντιπεριφερειάρχες της Δυτικής Μακεδονίας από τον περιφερειάρχη Γιώργο Δ...

Οι νέοι θεματικοί αντιπεριφερειάρχες Θεσσαλίας...

Με έμφαση στην στρατηγική στόχευση και την αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Θεσσαλίας, ...

Νέοι θεματικοί αντιπεριφερειάρχες στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακε...

Οι νέοι θεματικοί αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης ορίστηκαν με από...