Διάσημος ταυρομάχος λαβώθηκε θανάσιμα από τα κέρατα ταύρου &#8211...

Ο διάσημος ταυρομάχος Ιβάν Φαντίνο τραυματίστηκε θανάσιμα μπροστά στα μάτια εκατοντάδων θεατών σε αρ...

Θανάσιμος τραυματισμός λοχία ΕΠΟΠ

Σαραντάχρονος λοχίας ΕΠΟΠ ο οποίος υπηρετούσε σε μονάδα της 71ης αερομεταφερόμενης ταξιαρχίας «ΠΟΝΤΟ...