Ετικέτες Δημοσιεύσεις με ετικέτες: SRB

Ετικέτα: SRB

Προκήρυξη θέσης στο Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης (SRB)

Σύμφωνα με το A.Π.840/07-02-2018 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. ΕΕ), το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης (SRB) δημοσιεύει την ακόλουθη προκήρυξη θέσης με στοιχεία: -SRB/AD/2018/003...