Έρευνα της PwC: Αλλαγή λειτουργίας του δημόσιου τομέα ζητούν 1.40...

Την αλλαγή λειτουργίας του δημόσιου τομέα ζητούν 1.409 διευθύνοντες σύμβουλοι, από 83 διαφορετικές χ...

Μελέτη PWC: Έξι προτάσεις για να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα τ...

Την ανάγκη ενίσχυσης των θεσμών ως βάση για την ανάπτυξη της χώρας και την ευημερία των πολιτών της,...

Δημόσιο: Ζητούμενο το λιγότερο κόστος και οι περισσότερες υπηρεσί...

Οι δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμοί διεθνως καλούνται να ανταποκριθούν σε μια σαφή πρόκληση: Να παρ...