Με εκπροσώπους κομμάτων συναντήθηκαν οι πεζοπόροι σχολικοί φύλακε...

Συνάντηση με εκπροσώπους κομμάτων είχαν το μεσημέρι στη Βουλή οι 12 πεζοπόροι σχολικοί φύλακες, που ...

Οι πεζοπόροι σχολικοί φύλακες φτάνουν στο Σύνταγμα...

Η πορεία τους ξεκίνησε στις 28 Σεπτεμβρίου από τη Θεσσαλονίκη. Την Κυριακή έφτασαν στην Αττική και σ...