Η περιφέρεια Δ. Ελλάδας στέλνει στη δικαιοσύνη το έργο της μικρής...

Στη δικαιοσύνη και κάθε αρμόδιο ελεγκτικό μηχανισμό, για αναζήτηση πιθανών ευθυνών, θα σταλούν, σύμφ...

Δυτ. Ελλάδα: Εγκρίθηκε διαδικασία δημοπρασίας για τη Μικρή Περιμε...

Εγκρίθηκε από το σημερινό Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας η διαδικασία της ανοικτής δημοπρασί...