Πάτρα: Το 60% έχει φτάσει η πρόοδος των εργασιών στην «Ολυμπία Οδ...

Οι εργασίες κατασκευής στον οδικό άξονα της «Ολυμπίας Οδού», από την Κόρινθο μέχρι και την Πάτρα, βρ...

Δ. Ελλάδα: Ξεκινά η αξιολόγηση των εννέα επενδυτικών προτάσεων...

Εννέα νέες επενδυτικές προτάσεις, συνολικού προϋπολογισμού 8.315.000 ευρώ, κατατέθηκαν στην Περιφέρε...