Ετικέτες Δημοσιεύσεις με ετικέτες: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Ετικέτα: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ για την εκπαίδευση

Νέα πρόσκληση - προκήρυξη για πρόγραμμα ΕΣΠΑ που αφορά την εκπαίδευση περιλαμβάνεται στο τελευταίο δελτίο για τις δράσεις που χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα, από...

Πρόσληψη ειδικού συμβούλου στην Π. Αν. Μακεδονίας και Θράκης

Aνακοινώνεται η ανάγκη πρόσληψης ενός (1) ειδικού συμβούλου για την στελέχωση του γραφείου του Αντιπεριφερειάρχη Ροδόπης και τη συνεπικουρία του σε θέματα νομικά (εν...

Προσλήψεις 27 ατόμων στην ΠΕ Καβάλας

Ανακοινώνεται η πρόσληψη συνολικού αριθµού 27 ατόµων µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου (µέχρι 60 ηµεροµίσθια και έως της εγκεκριµένης διάθεσης πίστωσης ) στις...

Προσλήψεις 77 ατόμων στην Π. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

H περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικού αριθµού εβδοµήντα επτά (77) ατόµων µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου (µέχρι 60...

Προσλήψεις 29 ατόμων στην Π. Αν. Μακεδονίας και Θράκης

Ανακοινώνεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μέχρι 30-11-2017 συνολικού αριθμού 29 ατόμων (μέχρι 34 ημερομίσθια) και ενός (1*) ατόμου (μέχρι 60...

Θέση ειδικού συμβούλου στην Π. Αν. Μακεδονίας και Θράκης

Ο περιφερειάρχης Αν. Μακεδονίας και Θράκης ανακοινώνει την πλήρωση μιας θέσεως Ειδικού Συμβούλου, με ειδική σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ,για τη συνεπικουρία...

Πρόσληψη 29 ατόμων στην Π. Αν. Μακεδονίας και Θράκης

Ανακοινώνεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μέχρι 30-11-2017 συνολικού αριθμού 29 ατόμων (μέχρι 34 ημερομίσθια) και ενός (1*) ατόμου (μέχρι 60...

Προκηρύσσονται 29 άδειες πλανόδιου εμπορίου στην ΠΕ Έβρου

Τη χορήγηση είκοσι εννέα (29) αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου για το έτος 2017 προκηρύσσει η Διεύθυνση Ανάπτυξης ΠΕ Έβρου. Δείτε την προκήρυξη εδώ.

Θέση δικηγόρου στην ΠΕ Καβάλας

Ανακοινώνεται η πλήρωση μίας κενής οργανικής θέσης του Οργανισμού της ΠΑΜΘ, Δικηγόρου εκ του Δικηγορικού Συλλόγου Καβάλας, με πάγια αντιμισθία και σχέση έμμισθης εντολής...

Θέση επιστημονικού συνεργάτη στην ΠΑΜΘ

Aνακοινώνεται η πλήρωση μιας θέσεως Επιστημονικού Συνεργάτη, με ειδική σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ,για τη συνεπικουρία του έργου του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας...