Ετικέτες Δημοσιεύσεις με ετικέτες: ΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Ετικέτα: ΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Προσλήψεις 3 ατόμων στην ΠΕ Βοιωτίας

Aνακοινώνεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 3 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Προσλήψεις 4 ατόμων στην ΠΕ Βοιωτίας

Ανακοινώνεται η πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας, συνολικά 4 εργατών για την κάλυψη κατεπειγουσών εκτάκτων και εποχικών αναγκών...

Πρόσληψη χειριστή μηχανημάτων έργου στην ΠΕ Βοιωτίας

Ανακοινώνεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, που...

ΠΕ Βοιωτίας: Xορήγηση 29 αδειών υπαιθρίου πλανοδίου εµπορίου

Η Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας πρόκειται να χορηγήσει 29 άδειες υπαιθρίου πλανοδίου εµπορίου για το έτος 2017 όπως περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα. Συγκεκριµένα οι προς χορήγηση άδειες...

Προσλήψεις χειριστών μηχανημάτων στην ΠΕ Βοιωτίας

H περιφέρεια Στ. Ελλάδας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 2 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της...

Προσλήψεις 7 ατόμων στην ΠΕ Βοιωτίας

Ανακοινώνεται η πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας, συνολικά 7 ατόμων για την κάλυψη κατεπειγουσών εκτάκτων και εποχικών αναγκών της...

Θέσεις Εποπτών Δημόσιας Υγείας στην ΠΕ Βοιωτίας

Aνακοινώνεται η πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη κατεπειγουσών εκτάκτων και εποχικών...

Πρόσληψη εργάτη στην ΠΕ Βοιωτίας

Ανακοινώνεται η πρόσληψη µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου (από την ηµεροµηνία πρόσληψης µέχρι 30-11-2016 και από 1 έως 60 ηµεροµίσθια), συνολικού αριθµού...

Πρόσληψη Γεωπόνων στην ΠΕ Βοιωτίας

Ανακοινώνεται πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας...

4 θέσεις εργασίας στην ΠΕ Βοιωτίας

Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας, τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη κατεπειγουσών εκτάκτων και εποχικών...