Προσλήψεις 3 ατόμων στην ΠΕ Μαγνησίας και Σποράδων...

O περιφερειάρχης ανακοινώνει την πρόθεση πρόσληψης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χ...

Πρόσληψη 3 ατόμων στην ΠΕ Μαγνησίας και Σποράδων...

Ανακοινώνεται η πρόσληψη µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου (µέχρι 34 ηµεροµίσθι...