Ετικέτες Δημοσιεύσεις με ετικέτες: ΠΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑΔΩΝ

Ετικέτα: ΠΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑΔΩΝ

ΠΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑΔΩΝ

Πρόσληψη 3 ατόμων στην ΠΕ Μαγνησίας και Σποράδων

Ανακοινώνεται η πρόσληψη µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου (µέχρι 34 ηµεροµίσθια από την ηµεροµηνία πρόσληψής τους και µέχρι 30-11-2016) συνολικού αριθµού τριών...