Ετικέτες Δημοσιεύσεις με ετικέτες: ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Ετικέτα: ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Πρόσληψη 5 ατόμων στην ΠΕ Λευκάδας

Ανακοινώνεται η πρόσληψη µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου συνολικού αριθµού επτά (7) ατόµων και µέχρι 60 ηµεροµίσθια ανά άτοµο µε απασχόληση εντός...