Ετικέτες Δημοσιεύσεις με ετικέτες: ΠΕ ΦΩΚΙΔΑΣ

Ετικέτα: ΠΕ ΦΩΚΙΔΑΣ

ΠΕ ΦΩΚΙΔΑΣ

Προσλήψεις γεωπόνων στην ΠΕ Φωκίδας

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 2 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών Πρόγραμμα Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς...

Πρόσληψη 2 Γεωπόνων στη ΠΕ Φωκίδας

Ανακοινώνεται η πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της ∆/νσης Αγροτικής...

Πρόσληψη επιστημονικού συνεργάτη στην ΠΕ Φωκίδας

Την πλήρωση µίας (01) θέσης Επιστηµονικού Συνεργάτη για τη συνεπικουρία του έργου του Αντιπεριφερειάρχη Φωκίδας, σε θέµατα Τεχνικών Υπηρεσιών, Προγραµµατισµού και παρακολούθησης έργων, µε...

Υπεγράφη η απόφαση ένταξης των δικαιούχων στη δράση «Προστασία Παραδοσιακού Ελαιώνα...

Υπεγράφη από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Αθανάσιο Τσαυτάρη η απόφαση ένταξης των επιτυχόντων δικαιούχων παραγωγών στην Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας και στην Περιφερειακή Ενότητα...