Προσλήψεις γεωπόνων στην ΠΕ Φωκίδας...

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 2 ατόμων για την κάλυ...

Πρόσληψη 2 Γεωπόνων στη ΠΕ Φωκίδας

Ανακοινώνεται η πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά δύο (2) α...

Πρόσληψη επιστημονικού συνεργάτη στην ΠΕ Φωκίδας...

Την πλήρωση µίας (01) θέσης Επιστηµονικού Συνεργάτη για τη συνεπικουρία του έργου του Αντιπεριφερειά...

Υπεγράφη η απόφαση ένταξης των δικαιούχων στη δράση «Προστασία Πα...

Υπεγράφη από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Αθανάσιο Τσαυτάρη η απόφαση ένταξης τω...