Δωρεά ιατρικού εξοπλισμού στο νοσοκομείο «Αγ. Βαρβάρα» με πρωτοβο...

Μετά την κατάργηση των Δευτεροβάθμιων Ιατρικών Επιτροπών που λειτουργούσαν στις Δ/νσεις Μεταφορών τω...

Εργαζόμενη στο Δήμο Περιστερίου αυτοκτόνησε πέφτοντας από κτίριο ...

Από την ταράτσα του κτιρίου της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα  μπροστά στα μάτια εργαζομένων ...

Αντίθετη στη λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων τις Κυριακές η...

Η Περιφέρεια Αττικής, το Περιφερειακό Συμβούλιο και η Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αθήνας ακολούθησα...