Ετικέτες Δημοσιεύσεις με ετικέτες: ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ

Ετικέτα: ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ

ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ

Πρόσληψη παθολόγου στο Δ. Ασπροπύργου

Ο δήμος Ασπροπύργου ανακοινώνει την πρόσληψη παθολόγου για τις ανάγκες του Νομικού Προσώπου και ιδιαίτερα των ΚΑΠΗ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Πρόσληψη παθολόγου στο Δ. Ασπροπύργου

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού Άθλησης & Φροντίδας Νεολαίας και 3ης Ηλικίας Δήμου Ασπροπύργου ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ενός ατόμου. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Πρόσληψη παθολόγου στο Δ. Αγίου Δημητρίου

O δήμος Αγίου Δημητρίου προτίθεται να συνάψει σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα άτομο για την κάλυψη περιοδικών ή λειτουργικών αναγκών του Τμήματος Υγείας και...

Πρόσληψη παθολόγου στο Δ. Μεταμόρφωσης

Ανακοινώνεται η σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για την κάλυψη των αναγκών των Κ.Α.Π.Η. του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής της Δ/νσης Κοινωνικής και Προαγωγής της Δημόσιας...

Πρόσληψη παθολόγου στη Χίο

Aνακοινώνεται η σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου συνολικά ενός (1) ατόμου για την κάλυψη αναγκών του ΚΑΠΗ του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Αθλητισμού, Πολιτισμού...

Θέση Παθολόγου στο Κωνσταντοπούλειο Νοσοκομείο Ν. Ιωνίας

Το Γενικό Νοσοκομείο Ν. Ιωνίας ανακοινώνει την προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης ειδικευμένου ιατρού κλάδου Ε.Σ.Υ. ειδικότητας Παθολογίας στο βαθμό Επιμελητή Β΄...