Δίμηνη αναβολή στην σύσταση υπηρεσίας για πάταξη της φοροδιαφυγής...

Αναβολή δύο μηνών στην εφαρμογή του σχεδίου για τη σύσταση μιας νέας ελεγκτικής υπηρεσίας υπό την επ...

Νέες φορο-«καμπάνες»: Πρόστιμο 100€ για αγορές άνω των 500€ με με...

Στο πλαίσιο περιορισμού της χρήσης μετρητών, με στόχο την πάταξη της φοροδιαφυγής και την ενίσχυση τ...