Επιστρέφουν στο Δ. Λαμιέων 190.000 ευρώ από υπόθεση υπεξαίρεσης...

Εκατόν ενενήντα χιλιάδες ευρώ θα είναι, περίπου, το συνολικό ποσό που θα εισρεύσει, το επόμενο χρονι...