Στο Πρωτοδικείο Αθηνών οδηγούνται οι 8 Τούρκοι αξιωματικοί...

Στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών αναμένεται να παρουσιαστούν αυτοπροσώπως οι 8 Τούρκοι αξιωματικοί ...

Διήμερη παράταση να καταταγούν οι υπόχρεοι με τη 2017Α ΕΣΣΟ...

 Λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν στη χώρα, παρατείνεται μέχρι και 2 ημέρες η προθ...