Ετικέτες Δημοσιεύσεις με ετικέτες: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΡΓΩΝ

Ετικέτα: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΡΓΩΝ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΡΓΩΝ

Παράταση του χρόνου υλοποίησης των έργων του προγράμματος «Εναλλακτικός Τουρισμός»

Τροποποιήθηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση «Τροποποίηση - Συμπλήρωση του Οδηγού Εφαρμογής της Πράξης «Εναλλακτικός Τουρισμός» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ...