Υπ. Παιδείας: Για πρώτη φορά δημιουργείται παράρτημα Επαγγελματικ...

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ (τ. Β΄, Αρ. Φύλλου 3278) κοινή απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρη...

Διαμαρτυρία σε παράρτημα του ΟΑΕΔ για την καταβολή επιδομάτων...

Παρέμβαση διαμαρτυρίας στο παράρτημα Δωδεκανήσου του ΟΑΕΔ στη Θεσσαλονίκη πραγματοποίησαν λίγο μετά ...