Παράνομες απολύσεις στον ΟΤΕ καταγγέλλουν οι εργαζόμενοι...

Για 3 παράνομες και καταχρηστικές απολύσεις που αποφάσισε η διοίκηση του ΟΤΕ την Πέμπτη 25 Μαΐου κάν...

Βερναρδάκης: Παράνομες οι απολύσεις συμβασιούχων από ΟΤΑ, Νομικά ...

Παράνομες χαρακτήρισε με έμμεσο πλην σαφή τρόπο τις 72 απολύσεις στο ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας τις ...