Τι ισχύει στην παράλληλη ασφάλιση και την καταβολή εισφορών (εγκύ...

Δημοσιεύθηκε η εγκύκλιος του ΕΦΚΑ σχετικά με την παράλληλη ασφάλιση για κάθε αναληφθείσα επαγγελματι...

Εισφορές: Τι ισχύει στην περίπτωση παράλληλης απασχόλησης (παραδε...

Αναλυτικές οδηγίες και παραδείγματα σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών στις ...

ΕΦΚΑ: Τι ισχύει για την παράλληλη ασφάλιση (εγκύκλιος – παρ...

Με εγκύκλιο του ο ΕΦΚΑ, έδωσε στη δημοσιότητα όλες τις λεπτομέρειες που ισχύουν για την παράλληλη ασ...

Τι ισχύει για την παράλληλη ασφάλιση των ασφαλισμένων Ε.Τ.Α.Α...

Με την εγκύκλιο Φ.10043/οικ.58770/1442/19.12.2016 δίνονται διευκρινίσεις, παραδείγματα και οδηγίες γ...

«Μαχαίρι» 10% -12% στις συντάξεις σε περιπτώσεις παράλληλης ασφάλ...

Ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο μειώσεων από 10% έως 12% σε ορισμένες κατηγορίες συνταξιούχων οι οποίοι ...