Στις παράκτιες περιοχές του Πειραιά ο υφυπουργός Ναυτιλίας...

Τις παράκτιες περιοχές του Πειραιά όπου έχουν παρουσιαστεί κομμάτια πετρελαιοκηλίδας μετά τη βύθιση ...

Τι είπε ο Γ. Τσιρώνης για το θέμα της παραχώρησης παράκτιων περιο...

«Σύντομα θα δοθεί γραπτή απάντηση προς τις οικολογικές οργανώσεις σχετικά με την παραχώρηση προστατε...

Σύσταση δικτύου παράκτιων περιοχών προτείνει ο Απ. Γκλέτσος...

Σε εκδήλωση ενδιαφέροντος που αφορά στη σύσταση Σύμπραξης – Δικτύου παράκτιων περιοχών καλεί τους δή...

Ιόνιο: Συμμετοχή στη Διάσκεψη Παράκτιων Περιφερειών...

Στις εργασίες του Πολιτικού Συμβουλίου της Διάσκεψης Παράκτιων Περιφερειών, CPMR, που πραγματοποιήθη...