Μνημόνιο συνεργασίας ΟΑΕΔ, ΥΠΕΚΚΑ, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για αξ...

Το διοικητικό συμβούλιο του ΟΑΕΔ ενέκρινε τη σύναψη Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Οργανισμού, του...

ΑΣΕΠ: Προκήρυξη έξι θέσεων Διεύθυνσης στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας...

Γνωστοποιείται ότι, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4369/27-2-2016 (ΦΕΚ 33 Α΄), αναρτήθηκε στην ισ...

Προσλήψεις 2 ατόμων στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας...

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο πλαίσιο υλοποίησης και προς...

Πρόσληψη νοσηλευτή στο πανεπιστήμιο Θεσσαλίας...

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, προς υποστήριξη της εκτέλεσης ε...

Προσλήψεις 2 ατόμων στο πανεπιστήμιο Θεσσαλίας...

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ανακοινώνει την παρούσα πρόσκλη...

Πρόσληψη ειδικού συνεργάτη στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας...

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο πλαίσιο υλοποίησης και προς...

Πρόσληψη ενός ατόμου στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας...

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, προς υποστήριξη της εκτέλεσης π...

Προσλήψεις 3 συνεργατών στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας...

H Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, για την υποστήριξη υλοποίησης του έργου με τίτλο “ S...

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: Επεισόδιο με αντιεξουσιαστές -Τραυματίστη...

Επεισόδιο σημειώθηκε σήμερα το πρωί, στο κτίριο Παπαστράτου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, όταν – σύμφ...

Πρόσληψη ατόμου στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας...

Στο πλαίσιο του Προγράμματος LIFE+ Environment Policy and Governance, η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπισ...

Προσλήψεις συνεργατών στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας...

Στο πλαίσιο του Προγράμματος EASME/EMFF/2015/1.2.1.3 – «Projects on Maritime Spatial Planning (MSP),...

Προσλήψεις καθηγητών στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας...

Στην πρόσληψη διδασκόντων, επιστημόνων αναγνωρισμένου επιστημονικού κύρους, κατόχων διδακτορικού διπ...
Σελίδα 1 απο 3123 »