Ετικέτες Δημοσιεύσεις με ετικέτες: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Ετικέτα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Πρόσληψη καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Στην προκήρυξη ενός καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Λογιστική Κόστους» στον Τομέα της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, της Σχολής Οικονομικών,...

Πρόσληψη καθηγητή στο ΠΑ.ΠΕΙ

Η Κοσμητεία της Σχολής Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς αποφάσισε να προβεί σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απασχόληση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου...

Προσλήψεις τεσσάρων καθηγητών στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Στην προκήρυξη τεσσάρων θέσεων διαδικτικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου προχωρά η Σχολή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Συγκεκριμένα: ΤΜΗΜΑ...

Μία θέση Καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς ανακοίνωσε την προκήρυξη μίας θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή στη Σχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης...

Σύμφωνο συνεργασίας μεταξύ Πανεπιστημίου Πειραιά και δήμου στην Πληροφορική

Σύμφωνο συνεργασίας υπέγραψαν σήμερα ο Δήμαρχος Πειραιά, Γιάννης Μώραλης, και ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Νίκος Γεωργόπουλος, στο δημαρχείο Πειραιά. Το Σύμφωνο  συνεργασίας αφορά...

Πρόσληψη 4 ατόμων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Η Κοσμητεία της Σχολής Ναυτιλίας και Βιομηχανίας του Πανεπιστημίου Πειραιώς λαμβάνοντας υπόψη την αριθμ. Φ.122.5/7/185052/Ζ2/17-11-2015 Υπουργική Απόφαση, τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ....

Πρόσληψη διδακτικού προσωπικού στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Η Κοσμητεία της Σχολής Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς στη συνεδρίαση της #5/18.1.2016 αποφάσισε να προβεί σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απασχόληση με...

Απόσπαση προσωπικού στο Πανεπιστήμιο Πειραιά – Αναλυτικά οι θέσεις

Την πρόσκληση για την απόσπαση υπαλλήλων στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, ανακοίνωσε η Διεύθυνση Διοικητικού του ιδρύματος κατόπιν εντολής του πρύτανη. Η πρόσκληση αφορά τη στελέχωση του...