Πρόσληψεις πανεπιστημιακών υποτρόφων στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας...

Μετά από απόφαση της από 48/05-10-2016 συνεδρίασης της Συνέλευσης, το Τμήμα ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ της Σχολής ...

Προσλήψεις Πανεπιστημιακών Υποτρόφων...

Η Συνέλευση του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας αποφάσισε την π...