Προσλήψεις 11 ατόμων στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων...

Ανακοινώνεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 11 ατόμων...